آموزش مهندسی جوش در دانشگاه تهران

دوره مهندسی جوش منطبق با استاندارد ISO  14731 ( برگرفته از مهندسی بین المللی جوش، IIW ) با ارائه گواهینامه معتبر از دانشگاه تهران . این دوره تحت نظارت و اجرای دکتر عباس زارعی هنزکی (عضو هییت علمی دانشگاه تهران ومجری دوره های اولیه مهندسی بین المللی جوش در مرکز پژوهش و مهندسی جوش ایران)  برگزار می شود.[…]